Rank Username Points Problems ▾ About
201
n2hieuhm
Huỳnh Minh Hiếu
21386 332
202
tienduyyl 973
DyIuWhite
29581 332

203 21216 331
204
new4tranphuocquoc
Small Boss
23037 330

Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con lụm con ăn
Mẹ già mẹ rụng hết răng
Con mua bịnh mía con ăn một mình.
:)

205
baophucCQT 1575
Hồ Nghĩa Bảo Phúc
37221 330
206 29418 329
207
Bob15324 1505
Trần Duy Anh Dũng, B.Định
36397 328

208 22978 328
209
dngthph
Pham Thuy Duong
19344 327

nobody...

210
dangtiendung1201 1442
Đặng Tiến Dũng
31738 326

Đặng Tiến Dũng - 12 Tin - THPT Chuyên Thái Bình

211
tk22DoMinhVu 1211
Đỗ Minh Vũ
27184 326
Bingchilling
212 27453 326

kh doi duoc avt

213
vuhieu 1364
Vũ Trần Minh Hiếu, HCM
27068 325
214
CPT_MY_DUY_HAI_ANH 1251
Mỵ Duy Hải Anh, H.Phòng
29861 325

215
buiducmanhvinhphuc 1280
Bùi Đức Mạnh
26087 325

tạm thời nghỉ
VNOJ

216
new4leducchinh 1341
Lê Đức Chính
24717 324

i'm gay

217
CarlavierVN 1637
Nguyễn Lê Bảo Nam
26659 323

Just a totally normal 'Nothing here' :/

218 28870 323
219 17447 322
220
hvu_1208 1401
Trần Hoàng Vũ - CVA.B.Định
28715 321
221
theanhy2007
Trần Đình Thế Anh
32167 321

【 𝓣𝓻ầ𝓷 Đì𝓷𝓱 𝓣𝓱ế 𝓐𝓷𝓱 ❤️ 】


𝕹𝖌ườ𝖎 𝖙𝖍à𝖓𝖍 𝖈ô𝖓𝖌 𝖙ì𝖒 𝖕𝖍ươ𝖓𝖌 𝖕𝖍á𝖕, 𝖐ẻ 𝖙𝖍ấ𝖙 𝖇ạ𝖎 𝖙ì𝖒 𝖑ý 𝖉𝖔. 𝕳𝖔à𝖎 𝖇ã𝖔 𝖈ủ𝖆 𝖇ạ𝖓 𝖑ớ𝖓 𝖓𝖍ư 𝖙𝖍ế 𝖓à𝖔, 𝖛ũ đà𝖎 𝖉à𝖓𝖍 𝖈𝖍𝖔 𝖇ạ𝖓 𝖗ộ𝖓𝖌 𝖓𝖍ư 𝖙𝖍ế

ᴄʜᴜʏêɴ ᴛɪɴ ᴋʜóᴀ 𝟸𝟸 - 𝟸𝟻 ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴅᴜ

ⓕⓐⓒⓔⓑⓞⓞⓚ

222 23783 321

Tuấn Ngọc

223
khoa2109 1254
Nguyễn Đức Anh Khoa
21957 320
224 16000 320
225
tkquanglehuuduy 1241
Lê Hữu Duy Quang TSO
19195 319
226
hungnt 1471
34740 319
227
mimibetty 1580
Nguyễn Thanh Minh
22887 318

~\textbf{I am}~ ~\href{https://www.facebook.com/profile.php?id=100013653515801}{\color{blue}{\textbf{Thankmin}}}~

228
DCHINH2009
Huỳnh Danh Chính
30149 318
229
tktrungnguyendotrung 1084
Nguyễn Đỗ Kiên Trung - NHU
28496 317
230
HoangDuyVu_ND2020 2116
Hoàng Duy Vũ
35642 316

Facebook : Vucggamer.channel

Instagram : ZuyVuNee

231 23460 316
232 29527 316

1+1==3

233 27151 315
234
princeoftime05 1684
Trần Hiếu
30066 315
235 19292 315

FPT University

236 30773 315

237 21439 315
238 21669 314
239
algorit 1718
Nguyễn Đức Nhã
29196 314

Trường THPT Thị Xã Quảng Trị

240
tungvh04 1999
Vũ Hoàng Tùng
26701 314

coder không có giải quốc gia D:

241
tk21quytransi 1692
Trần Sĩ Quý
18893 314

????

242
duyanhdizz 1767
Hán Duy Anh🍀
30030 314

Nhạc Chill

Codeforce

Nick VNOJ

FB

Email : [email protected]

Nghệ sĩ giỏi sao chép tác phẩm, nghệ sĩ vĩ đại lấy trộm ý tưởng, chúng ta không coi việc "ăn cắp" tác phẩm vĩ đại của người khác là nỗi nhục

My temple
Code cơ bản
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#pragma GCC optimize("Ofast","unroll-loops")
#define FOR(i, a, b) for(int i=(a), _b=(b); i<_b; ++i)
#define fi first
#define se second
#define pb push_back
#define ll long long
#define all(a) a.begin(),a.end()
const int N = 1 + 1e6;
const int INF = 1e9;

int32_t main() {
#define TASKNAME ""
ios_base::sync_with_stdio (0);
cin.tie (0);
if ( fopen( TASKNAME".inp", "r" ) ) {
  freopen (TASKNAME".inp", "r", stdin);
  freopen (TASKNAME".out", "w", stdout);
}
 cout << "Hello World!";
 return 0;
}
243
hbphuc2009 1921
Hồ Bảo Phúc
21302 313

300 bài tập
~~để đây và ko nói gì~~

244 20965 313
245 20320 310

Nguyễn Hữu Minh Trí - 10/11 PCT

246
ldn694 2119
Lê Đức Nhuận
29162 309
247
Amous 1664
Ung Quang Trí
29557 309
248
Tm 1323
Đỗ Gia Thiện Minh
20737 307

a

249
tk21phucnguyenxuan 1326
Nguyễn Xuân Phúc
25452 307

FA chán quá mn ạ!...

250 28923 307
251
wykw 877
Lê Văn Tài
23439 306
252
HieuDied 1391
Hà Minh Hiếu LLO
23441 305
253 29184 305

254
vongocsinh 1583
Võ Ngọc Sinh
33768 305
255
baotran003
Ông Trần Bảo Trân
16974 304
256
ti20_ntson 1839
Nguyễn Thái Sơn, Đ.Nai
35488 304
257 18101 304
258
TK22DinhKhanhHa
Đinh Khánh Hà
15007 303

X9 TSO-er

259
A521LongNT 1594
Nguyễn Thành Long
26076 302

Thành Long 10A5 Chuyên LQĐ

260
tk21thuletranuyen 1385
Lê Trần Uyên Thư
13816 302
261
scratch_huykhanh 1642
Nguyễn Huy Khánh
17737 302

Nhạc chill => here

262
dnkhanh01 980
Đoàn Nam Khánh
17665 301
263
NgTriNhan 1136
Nguyễn Tri Nhân
24315 301

my soul is shattered

264
Ganyu 1377
Phan Ngọc Thức HBC
26676 301

thuc

265
NguyenHuuNhatQuang 1444
Nguyễn Hữu Nhật Quang, Đ.Nẵng
27360 300

in4 ny

long long mood = 0;
vector<string>Bai;
for(int i = 0; i < Bai.size(); i ++)
 if(Bai[i] == "Math" or Bai[i] == "Combinatorics")
  mood ++;
 if(Bai[i] == "Tree" or Bai[i] == "Graph")
  mood --;
 if(mood < 0)
  break;
 if(Bai[i] == "Segment tree")
  Bai[i] = "Sqrt decompostion";
 if(Bai[i] == "KMP" or Bai[i] == "Z" or Bai[i] == "Trie")
  Bai[i] = "Hash";
}
266
Thanhdepzai 695
Trần Lê Đức Thành
18434 300
267 16163 300
268 26770 298
269 22473 298
270
N7kietnnt
Nguyễn Nhật Tuấn Kiệt
19559 295

[user:Nguyễn Nhật Tuấn Kiệt
]

271 23611 295
272 21192 295
273
Huagass 1273
32387 295
274
tk22dangminhduc 1055
Đặng Minh Đức - TVU
14563 295
275 25174 294
276
n1hLongLT 1191
Lê Trần Hoàng Long
18696 293
277
BeTapDi 1946
Lê Công Quốc Hân
30269 292

~I've~ ~done~ ~with~ ~CP~. ~Goodbye~ ~and~ ~see~ ~you...~

278
Minhho2005 1520
Hồ Trọng Minh, PTNK
25288 292
279 22164 292

280 23332 292
281
quananhnguyen
nguyễn anh quân
18409 292

[user:[user:enter username here]]

282 21986 290

nothingggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

283
MaRiOcat 1225
21616 288
284
chanhkhiem_ltt 1377
Nguyễn Chánh Khiêm, Q.Nam
24254 287
285 28424 287

include <bits/stdc++.h>

define ll long long

using namespace std;
bool cmp(pair <int, int> a, pair <int, int> b)
{
if (a.first == b.first) return a.second > b.second;
return a.first < b.first
}

void solve()
{
int n, k;
cin >> n;
for (int i = 1; i <= n; i++)
}
int main()
{
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);
cout.tie(NULL);
solve();
return 0;
}

286
nvncode
Open Link In New Tab
24830 287

287 20469 286
288
thuankc777
Nguyễn Đức Thuận
20830 286

FALL IN LOVE WITH ONE GIRL(someone name start by L)

289
minh20cm 1267
21424 285
290 19997 285
291
tk22CaoMinhNghia 1575
minhnghia
15608 284

tôi bị ngu

292 25312 284
293
new4nguyendanganhminh
Nguyễn Đặng Anh Minh
18048 283

It's 5.AM and I'm tired

294 16677 283
295 20564 282
296
WuTan 1956
Vũ Ái Thanh
33186 282
297
trungkien031 1098
Nguyễn Trung Kiên
17956 282
298
HMDuc 1021
20163 282

[user:DuckNoPro!!!!]

299
huynhchiton981 1373
Huỳnh Chí Tôn
38380 282
300 17419 282