Submit solution

Points: 0
Time limit: 1.0s
Memory limit: 100K
Input: stdin
Output: stdout

Authors:
Problem type

Các bạn có thể báo cáo hành vi tiêu cực bằng cách ấn vào nút Report an issue/Báo cáo.

Các hành vi tiêu cực bao gồm:

  • Chép code (từ editorial)
  • If-test
  • Spam comment
  • Spam chat
  • Fake nick
  • Spam code

Hiện tại BQT đã thêm chức năng Spoil.

Nếu bạn muốn comment hint làm bài thì nên để như thế này:

??? "Hint"
    Hint làm bài

Output

Hint

Hint làm bài

Nếu bạn comment hint mà không cho vào Spoiler thì cũng sẽ bị tính là hành vi tiêu cực và user khác có thể báo cáo bạn.


Comments