Cây thông dấu sao 2

View as PDFAuthor:
Problem type
Allowed languages
C++, Clang, Clang++, Cobol, D, Groovy, Haskell, JS, Lua, Node JS, ObjectiveC, Prolog, Python, Scala
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Dùng lệnh print để in ra hình vẽ sau:

Output

   *  
  * *
  *  *
 *   *
 *    *
***********
   *
   *
   *

Comments


 • -7
  doraemon    12:02 p.m. 7 mar, 2024 edit 6

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

  1 reply

  • 0
   nhatbao09hht    8:25 p.m. 4 nov, 2023
   #include <iostream>
   using namespace std;
   int main()
   {
     for (int i = 1; i <= 6; i++) {
       for (int j = 1; j <= 11; j++)
         if (i == 6 || i + j == 7 || i - j == -5)
           cout << "*";
         else
           cout << " ";
       cout << endl;
     }
     for (int i = 1; i <= 3; i++) {
       for (int j = 1; j <= 6; j++)
         if (j == 6)
           cout << "*";
         else
           cout << " ";
       cout << endl;
     }
     return 0;
   }
   

   • 0
    QuynhChi    8:22 a.m. 18 jun, 2023

    mí bạn ơi, cô không cho mình làm theo kiểu thủ công, dùng chục lệnh print. CÓ ai cho mình xin hint được không ạ :>?

    2 replies

    • -2
     ducnamntp    10:23 a.m. 9 jun, 2023

     bruh


     • -2
      chtkiet14    9:18 p.m. 8 feb, 2023

      ảo


      • -3
       SangTheShrimp    8:52 a.m. 7 jan, 2023

       Bruh


       • -6
        hm22_trungnam    6:31 p.m. 3 dec, 2022

        This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


        • -7
         tk21phucnguyenxuan    5:51 p.m. 22 oct, 2021

         This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.